Stránky věnované sbírce pivních etiket z celého světa
Pages devoted to the collection of beer labels from around the world

Sběratel (Collector): Robert Dlesk

Kontakt: sberatelstvi@dlesk.cz

Aktualizace stránek: 13.02.2017

Rád nabídnu některé etikety k výměně.

Počet etiket na výměnu je uveden v sekci Etikety u každého obrázku.

I will offer to exchange some labels.

 The number of labels is given in exchange in section Labels for each image.